توضیحات تکمیلی

مقطع

میلگرد

جنس

VCN150

تولیدی

هاترول

ابعاد

45 میلیمتری

شاخه
سایز(میلیمتر) برند قیمت (ریال) تاریخ توضیحات
45 هاترول 1200000 12/10/1402 شاخه های 6 متری