توضیحات تکمیلی

تولیدی

اسفراین

جنس

st37

ابعاد

75 میلیمتری

بر حسب شاخه
سایز(میلیمتر) برند قیمت (ریال) تاریخ توضیحات
75 اسفراین 1200000 12/10/1402 شاخه های 6 متری