توضیحات تکمیلی

مقطع

میلگرد

جنس

MO40

تولیدی

یزد

ابعاد

30 میلیمتری

بر حسب شاخه
سایز(میلیمتر) برند قیمت (ریال) تاریخ توضیحات
30 یزد 1,200,000 12/10/1402 شاخه های 6 متری