توضیحات تکمیلی

مقطع

میلگرد

جنس

MO40

تولیدی

یزد

ابعاد

120 میلیمتری

سایز(میلیمتر) برند قیمت (ریال) تاریخ توضیحات
120 یزد 1,200,000 12/10/1402 شاخه های 6 متری
محصولات دیگر: