توضیحات تکمیلی

مقطع

میلگرد

جنس

MO40

تولیدی

یزد

ابعاد

60 میلیمتری

سایز (میلیمتر) برند قیمت (ریال) تاریخ توضیحات
60 یزد 1,000,000 12/10/1402 شاخه های 6 متری
محصولات دیگر: