توضیحات تکمیلی

مقطع

میلگرد

جنس

MO40

تولیدی

یزد

ابعاد

130 میلیمتری

بر حسب شاخه
سایز (میلیمتر) برند قیمت (ریال) تاریخ توضیحات
130 یزد 1,000,000 12/10/1402 شاخه های 6 متری