توضیحات تکمیلی

مقطع

چهار پلو

جنس

MO40

تولیدی

یزد

ابعاد

45*45 میلیمتری

بر حسب شاخه
ابعاد(میلیمتر) برند قیمت (ریال) تاریخ توضیحات
45*45 یزد 1,200,000 12/10/1402 شاخه های 6 متری