توضیحات تکمیلی

مقطع

چهار پلو

جنس

MO40

تولیدی

یزد

ابعاد

25*25 میلیمتری

شاخه