توضیحات تکمیلی

مقطع

چهار پلو

جنس

MO40

تولیدی

یزد

ابعاد

80*80 میلیمتری

شاخه