توضیحات تکمیلی

مقطع

ورق

جنس

VCN150

تولیدی

یزد

ابعاد

3*1.5 متر

ضخامت

1200*50

بر حسب شاخه
ابعاد (متر) ضخامت (میلیمتر) برند قیمت (ریال) تاریخ توضیحات
1.5*3 50*1200 یزد 1200000 12/10/1402 رول