توضیحات تکمیلی

تولیدی

اسفراین

ابعاد

3*1.5 متر

جنس

MO40

ضخامت

180 میلیمتر

بر حسب شاخه