توضیحات تکمیلی

مقطع

ورق

جنس

MO40

تولیدی

اسفراین

ابعاد

3*1.5 متر

ضخامت

140 میلیمتر

بر حسب شاخه
ابعاد (متر) ضخامت(میلیمتر) برند قیمت (ریال) تاریخ توضیحات
1.5*3 140 اسفراین 1,200,000 12/10/1402 شاخه های 6 متری