توضیحات تکمیلی

تولیدی

چین

ابعاد (عرض * ضخامت)(میلی متر)

0/09*27

tooth per inch

3/4

بر حسب شاخه