توضیحات تکمیلی

مقطع

تسمه

جنس

VCN150

تولیدی

اسفراین

ابعاد

20*120 میلیمتری

ابعاد(میلیمتر) برند قیمت (ریال) تاریخ توضیحات
20*120 اسفراین 1200000 12/10/1402 شاخه های 6 متری
محصولات دیگر: