توضیحات تکمیلی

مقطع

تسمه

جنس

VCN150

تولیدی

اسفراین

ابعاد

20*80 میلیمتری

بر حسب شاخه
ابعاد(میلیمتر) برند قیمت (ریال) تاریخ توضیحات
20*80 اسفراین 1200000 12/10/1402 شاخه های 6 متری