توضیحات تکمیلی

مقطع

تسمه

ابعاد

30*70

جنس

MO40

تولیدی

یزد

ابعاد(میلیمتر) برند قیمت (ریال) تاریخ توضیحات
30*70 یزد 1,200,000 12/10/1402 شاخه های 6 متری
محصولات دیگر: