توضیحات تکمیلی

تولیدی

یزد

جنس

MO40

مقطع

تسمه

ابعاد

40*60

بر حسب شاخه
ابعاد(میلیمتر) برند قیمت (ریال) تاریخ توضیحات
40*60 یزد 1,200,000 12/10/1402 شاخه های 6 متری