توضیحات تکمیلی

مقطع

تسمه

جنس

MO40

تولیدی

یزد

ابعاد

50*80 میلیمتری

بر حسب شاخه
ابعاد(میلیمتر) برند قیمت (ریال) تاریخ توضیحات
50*80 یزد 1,200,000 12/10/1402 شاخه های 6 متری