توضیحات تکمیلی

مقطع

تسمه

جنس

MO40

تولیدی

یزد

ابعاد

25*100 میلیمتری

بر حسب شاخه
ابعاد(میلیمتر) برند قیمت (ریال) تاریخ توضیحات
25*100 یزد 1,200,000 12/10/1402 شاخه های 6 متری